Prawo i Polityka to dział, w którym poddajemy analizie prawnej wydarzenia polityczne oraz zastanawiamy się w jaki sposób polityka wpływa na stanowione prawo.