Eugeniusz Michałek (1946 – †2013)

Eugeniusz Michałek (1946 – †2013)

Eugeniusz Michałek nie żyje. Wybitny adwokat. Wielka postać Adwokatury Wiellkopolskiej. Zmarł po długiej chorobie w nocy z soboty na niedzielę. W 1970 r. ukończył na poznańskim UAM filologię klasyczną, a trzy lata później – prawo. W 1975 r. ukończył aplikację sędziowską, a potem w 1979 r. adwokacką. Uczył i egzaminował aplikantów adwokackich. Pogrzeb odbędzie się w czwartek 4 lipca 2013 r. o godz. 12:30 na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Adwokatura Wielkopolska pogrążona w żałobie. Adwokat Eugeniusz M. Michałek ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu w 1973 roku, a także studia na Wydziale Filologicznym UAM – kierunek Filologia Klasyczna w 1970 roku. Po odbyciu aplikacji sądowej w 1975 […]

Lub radca prawny – czyli co zdenerwowało prezesa Macieja Bobrowicza ?

Lub radca prawny – czyli co zdenerwowało prezesa Macieja Bobrowicza ?

Dwa słowa lub czasopisma, zrobiły swego czasu karierę, weszły do języka polskiego jako synonim nielegalnej manipulacji w rządowm procesie legislacyjnym i stały się tak popularne, że jako hasło można je odnaleźć w Wikipedii. W skrócie było to tak, że dwoje urzędników skreśliło z projektu ustawy dwa słówka, potem Lew Rwin przyszedł do Adama Michnika, w rezultacie powołano komisję śledczą, upadł rząd i wywrócił się do góry nogami cały układ polityczny. Czy słowa lub radca prawny mają szansę zrobić podobną karierę ? Takie właśnie słowa – w odpowiedniej stylizacji – dodano do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw; proponując zmianę treści art. […]

Adwokatura obnażyła hipokryzję samorządu radców prawnych

Komisja Nadzwyczajna do spraw kodyfikacji przyjęła projekt nowelizacji art. 82 KPK przyznający radcom prawnym uprawnienia obrońców w sprawach karnych, przy zachowaniu przywilejów tej grupy zawodowej których adwokaci są pozbawieni (możliwość pozostawania w stosunku pracy, możliwość deklaratywnego wyboru czy chcą wykonywać funkcje obrońców czy nie). Adwokatura zaproponowała poprawkę uwzględniającą deklarowane postulaty radców prawnych i zachowującą zachowanie standardów etycznych obrońców pod kontrolą samorządu adwokackiego. Propozycja adwokatury zgłoszona w formie poprawki do ustawy nowelizującej KPK zakładała: (1) Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego i nie pozostający w stosunku pracy w dniu wejścia w życie ustawy, zostają wpisani na listę adwokatów; (2) Wpiu, o którym mowa w ust. 1 dokonują właściwe okręgowe rady adwokackie […]

Lobbysta,listy, czyli prawniczy konflikt adwokatów i radców prawnych

Lobbysta,listy, czyli prawniczy konflikt adwokatów i radców prawnych

Propozycja nowelizacji procedury karnej wywołała napięcia w środowisku adwokatów i radców. W Sejmie trwają prace nad umożliwieniem radcom prawnym prowadzenia spraw karnych, zarezerwowanego dotąd tylko dla adwokatów. Wiele wskazuje na to, że konflikt między adwokatami i radcami w tej sprawie może przybrać na sile przy okazji listu, jaki prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz skierował do posłów pracujących nad zmianami Krzysztofa Kwiatkowskiego i Jerzego Kozdronia. List zawiera informacje o działalności wynajętej przez Naczelną Radę Adwokacką kancelarii lobbystycznej, kierowanej przez poznańskiego adwokata Jerzego M. Majewskiego, której zadaniem jest zablokowanie zmian uprawniających radców do prowadzenia obron karnych. W liście prezes KRRP zwraca uwagę na wypaczanie idei nowelizacji kodeks postępowania karnego przez […]

Platforma Obywatelska pozbawia obywateli prawa do obrońcy

Realizacja konstytucyjnego prawa każdego obywatela do obrony w procesie karnym powierzona została ustawą ustrojową – czyli ustawą wykonującą i gwarantującą prawa konstytucyjne – Adwokaturze Polskie; i dlatego rozszerzenie uprawnień do bycia obrońcą w procesie karnym na wszystkich radców prawnych narusza Konstytucję Rzeczypospolitej. Uprawnienie adwokata do pełnienia funkcji obrońcy w procesie karnym, to ostatnie z uprawnień procesowych, które odróżniają adwokatów od radców prawnych. W obecnym stanie prawnym radca prawny nie może być obrońcą w postępowaniu karnym. Jednakże droga radcy prawnego do bycia obrońcą w procesach karnych jest ustawowo otwarta. Jest tak dlatego, że każdy radca prawny, zgodnie z przepisem art. 66 ust. 1 punkt 3 Prawa o adwokaturze, może zostać wpisany […]

Radcowie prawni obrońcami – nie!!! – apel do Kolegów Radców Prawnych

Działania przeciwko przyznaniu radcom prawnym uprawnień obrońców w procesach karnych, nie są działaniami przeciwko Kolegom Radcom Prawnym. W myśl obowiązujących przepisów każdy radca prawny może uzyskać wpis na listę adwokatów. Dlatego apeluję do Kolegów Radców Prawnych: uszanujcie odrębność naszych zawodów. Jeśli chcecie wykonywac fukcje obrońców w procesach karnych złóżcie Koledzy wniosek o wpis na listę adwokatów. Drzwi Adwokatury Polskiej stoją dla Was otworem. Nie przyjmijcie uprawnień obrońców w tak niehonorowy spsób. Apeluję do Krajowej Izby Radców Prawnych: wycofajcie się z zawłaszczania naszych uprawnień. 4 czerwca 2013 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej upoważniło mnie do podjęcia działań lobbingowych zmierzających do przekonania ustawodawcy, że przyznanie radcom prawnym uprawnień obrońców w sprawach karnych […]

Jarosław Gowin nie lizał

Jarosław Gowin nie lizał

Dzisiaj otrzymaliśmy z ministerstwa sprawiedliwości oficjalną odpowiedź na nasze pytanie, zawrte we wniosku o udostepnienie informacji publicznej z 1 sierpnia b.r. – czy Minister Sprawiedliwości przeprowadził badania czasu ksaowania znaków opłaty sądowej w relacji do czasu wprowadzenia informacji o uiczczeniu opłaty do systemu teleinformatycznego oraz wszycia potwierdzenia przelewu do akt sądowych. Minister uznał takie badania za zbędne. Srodze się zawiedliśmy. Naprawdę byliśmy przekonani, że ministerstwo sprawiedliwości takie badania przeprowadziło. A oczami naszej chorej wyobraźni widzieliśmy Pana Ministra Jarosława Gowina liżącego znaczek opłaty sądowej, naklejającego tenże znaczek na pismo procesowe; a obok komisję, która mierzy ze stperem w swojej komisyjnej ręce, czas potrzebny na przekreślenie znaczka lizanego ministerialnym jęzorem.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w toku egzekucji

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w toku egzekucji

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. – wyjątek od zasady Przedmiotem tego opracowania  jest problem egzekucji ze sprzedaży udziałów w spółce z o.o. Zasadą powinno być, że egzekucja z udziałów w spółce z o.o. jako egzekucja z prawa, nie powinna prowadzić do ich sprzedaży. W pierwszej kolejności powinna być prowadzona egzekucja z przychodów prawa, czyli w wypadku udziałów w spółce z dywidendy. Dopiero gdy przychody z udziałów wskazują, że zaspokojenie wierzyciela w ten sposób nie będzie możliwe, dopuszczalna jest egzekucja z udziałów poprzez zarządzenie sprzedaży udziałów. W każdym razie, dla sprzedaży udziałów w spółce z o.o. w drodze egzekucji, konieczne jest uprzednie ich zajęcie. Dla rozważań kwestii istotnych w praktyce ważne […]

No mere bets; czyli koniec obstawiania !

No mere bets; czyli koniec obstawiania !

Bardzo lubię gry hazardowe. Zwłaszcza elegancką europejską ruletkę w kasynach Nicei. Monte Carlo jest jakieś zbyt snobistyczne. W Afryce regularnie jeżdżę do Sun City. To takie tutejsze Las Vegas. Burowie byli bardziej purytańscy niż sami purytanie; więc za apartheidu w RPA hazard był zabroniony. To chyba cecha reżimów niezbyt demokratycznych. W komunie też był zakazany. Ale Sun City zostało zbudowane w Bophuthatswanie, czyli państwie uznawanym przez RPA od 1979 r. za niepodległe. Był to dawny bantustan ludów Tswana. No więc 6 grudnia 1979 r. RPA uznało niepodległość Bophuthastwany a dzień później, 7 grudnia 1979 r. oficjalnie otworzono Sun City – Las Vegas Afryki. To się nazywa dopiero lobbing. Bo w […]