Debata „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”

Debata „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”

16 marca 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Sekcja Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej serdecznie zaprasza na debatę ekspercką pt. „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”. Wydarzenie zostało zaplanowane jako forma wymiany myśli nad pożądanymi zmianami w k.p.c., umożliwiającymi w sposób pełny rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, ze szczególnym akcentem na tzw. spory uchwałowe. Spotkanie, w zamierzeniu organizatorów, ma stanowić jedno z najpoważniejszych wydarzeń arbitrażowych początku 2017 r., jak również zainicjować zmiany ustawowe, zwiększające popularność i użyteczność arbitrażu. Więcej >>

IUSTITIA zgłasza alternatywny projekt ustawy o KRS

IUSTITIA zgłasza alternatywny projekt ustawy o KRS

Gdzie jest głos Adwokatury Polskiej? Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” zdecydowało się zwrócić do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich o uchwalenie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany te – w odróżnieniu od projektu rządowego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości – zwiększyłyby wpływ obywateli, a nie polityków, na skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto zapewniłyby reprezentację w Radzie sędziów wszystkich szczebli, proces wyboru stałby się publiczny i przejrzysty. Nie byłoby również konieczne wygaszenie kadencji obecnych członków Rady. Najważniejsze rozwiązania zaproponowane przez SSP „Iustitia” to: przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady grupie 2 tysięcy obywateli, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów przy […]

Informatyka i sądy

Informatyka i sądy

Właśnie piknął mi eMail. Portal Informacyjny Apelacji Gdańskiej poinformował mnie, że mój wniosek o dostęp do akt sprawy został pozytywnie rozpoznany. Nie wiem czy tak działają wszystkie sądy apelacji gdańskiej, czy to wyłącznie przypadłość Sądu Rejonowego w Gdyni, ale dzisiaj mamy 13 marca 2017 r. a ja wniosek złożyłem 21 listopada 2016 r. Czyli sąd był się zastanawiał 4 miesiące, czy mogę mieć dostęp do systemu informatycznego. Doprawdy nie chodzi tu o informatkę ale o zwyczajny bałagan. Bo wniosek w sprawie (pisemnie pocztą klasyczną) nadałem 6 czerwca 2016 r. Jak mnie poinformował elektroniczny system Poczty Polskiej, przesyłka została sądowi doręczona 9 czerwca. Ale sprawie nadano sygnaturę dopiero 8 listopada 2016 […]

Europejski szczyt głupoty Beaty Szydło

Europejski szczyt głupoty Beaty Szydło

Beata Szydło zapowiedziała, że Polska nie przyjmie konkluzji ze szczytu UE. – Jeżeli któreś państwo tego nie robi, taki szczyt jest nieważny. Ja na pewno żadnego dokumentu z tego szczytu nie przyjmę – zadeklarowała. Dla Polski najważniejsze są zasady. Te, które legły u podstaw wspólnoty europejskiej – zasady wzajemnego poszanowania – muszą wrócić do UE – zadeklarowała premier. Trudno się spodziewać aby Pani Premier Beata Szydło po wyborze Donalda Tuska na stanowisko Szefa Rady Europejskiej była w stanie przekazać coś sensownego. Toteż wybaczmy Pani Premier, że chce unieważnić Szczyt Europejski i że na forum europejskim podważa zasadę zgody większości i to większości absolutnej, uznając, że zgoda większości jest argumentem siłowym. […]

Gdzie jest protokół ?

Gdzie jest protokół ?

Marszałek Marek Kuchciński do dzisiaj nie podpisał protokołu posiedzenia Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r. na którym rzekomo rozpatrywano odwołanie Posła Michała Szczerby od  deyzji o wykluczeniu go z obrad plenarnych Sejmu. Być może ktoś jeszcze pamięta, że 16 grudnia 2016 r. odbyło się 33. posiedzenie sejmu, podczas którego Pan Marszałek Marek Kuchciński, wykluczył z obrad Pana Posła Michała Szczerbę. Ta decyzja dała początek wydarzeniem, które – jak zwykle – różnie były oceniane przez polityków, a w ślad za nimi przez media. W tym tekście nie chcę zajmować się rozważaniem, kto pobił a kogo pobili. Igrzyska jakie politycy urządzili później przekształcając parlament w sejm kolumnowy, protesty obywatelskie nazywane […]

Adwokat jest zawsze obrońcą

Adwokat jest zawsze obrońcą

Adwokat jest zawsze obrońcą. Ale w procesie karnym może być także obrońcą pokrzywdzonego (wówczas – proceduralnie – jest oskarżycielem posiłkowym bądź pełnomocnikiem pokrzywdzonego). Niemniej rolą adwokata jest obrona. Także obrona praw pokrzywdzonych. W Poznaniu zakończył się proces, który pozornie dotyczył jedynie kolizji drogowej, niemniej wzbudził duże zainteresowanie mediów z uwagi na okoliczności sprawy. Ogłoszenie wyroku komentowała telewizja Polsat, Radio Merkury. Sprawę relacjonowały:  Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza. Pokrzywdzonego reprezentował adwokat Mateusz Majewski.

Jak dorobić się lepszych sędziów ?

Jak dorobić się lepszych sędziów ?

Bardzo krytycznie ocenia pan polskie sadownictwo i sędziów, ale sam pan mecenas zaczynał zdaje się jako sędzia? Temat „odciążania sądownictwa” męczy mnie i nudzi od przeszło 35 lat. W 1978 roku zostałem zesłany, jako asesor sądowy do Środy Wielkopolskiej – wówczas najbardziej zaniedbanego sądu w Wielkopolsce. Tak zwany wskaźnik zaległości wynosił wówczas 3.0 dla pozostałych sądów. Oznaczało to, że na wyznaczenie rozprawy czekało się 3 miesiące. Dla Środy Wlkp. wskaźnik ten wynosił 8.0., czyli na pierwszą rozprawę czekało się 8 miesięcy.

Sędziowie na zjeździe w Katowicach: To jest czas próby

Sędziowie na zjeździe w Katowicach: To jest czas próby

Świat prawniczy nie zgadza się na destabilizowanie Sądu Najwyższego – mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Około tysiąca sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w piątek w obronie atakowanej przez PiS pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf. – Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy kongresem reprezentatywnym dla środowiska prawniczego – witał prawników dr hab. Jacek Barcik z Uniwersytetu Śląskiego. W Katowicach spotkało się blisko tysiąc przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Na konferencji „Sędzia a konstytucja” rozmawiali, jak zachowa się wymiar sprawiedliwości po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego przez PiS. Brońmy prawa i państwa Długą owacją na stojąco przywitali pierwszą prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. W środę 50 posłów PiS wystąpiło do TK o zbadanie konstytucyjności […]

Komitet Nauk Prawnych PAN: Przeciw pogardzie i dzieleniu ludzi, w obronie prawa i dobra wspólnego

Komitet Nauk Prawnych PAN: Przeciw pogardzie i dzieleniu ludzi, w obronie prawa i dobra wspólnego

Nie możemy milczeć, gdy arbitralnie zmieniany jest ustrój, niszczone są instytucje państwa i gdy z pogardą traktuje się środowisko prawnicze. Milczenie mogłoby zostać odczytane jako brak zainteresowania lub – co gorsza – jako aprobata dla poczynań tych, którzy lekceważą reguły obowiązującego prawa – głosi uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN Jednogłośnie przyjęta 2 marca 2017 uchwała  Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk stanowi kategoryczny głos protestu przeciwko państwu PiS, które nie szanuje ducha i litery Konstytucji, narusza zasady demokratycznego państwa prawa, dezawuuje autorytety, odziera adwersarzy z godności, gra na podziałach społecznych. Ośrodek Kontroli Obywatelskiej oko.press  

NRA złożyła wniosek do TK ws stawek adwokackich

NRA złożyła wniosek do TK ws stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności przepisów dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. W rozporządzeniu z 3 października 2016 r. minister sprawiedliwości obniżył stawki adwokackie. Naczelna Rada Adwokacka we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę na brak przesłanek prawnych i ekonomicznych do dokonania obniżek. Adwokatura zwraca się do TK o zbadanie czy minister dopełnił delegacji ustawowej i wziął pod uwagę, że ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje, że minister sprawiedliwości określa stawki minimalne za czynności adwokackie mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Zdaniem adwokatów, nie doszło do deflacji czy zmniejszenia nakładu pracy adwokatów, które mogłyby być argumentem […]