Gdzie jest protokół ?

Gdzie jest protokół ?

Marszałek Marek Kuchciński do dzisiaj nie podpisał protokołu posiedzenia Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r. na którym rzekomo rozpatrywano odwołanie Posła Michała Szczerby od  deyzji o wykluczeniu go z obrad plenarnych Sejmu. Być może ktoś jeszcze pamięta, że 16 grudnia 2016 r. odbyło się 33. posiedzenie sejmu, podczas którego Pan Marszałek Marek Kuchciński, wykluczył z obrad Pana Posła Michała Szczerbę. Ta decyzja dała początek wydarzeniem, które – jak zwykle – różnie były oceniane przez polityków, a w ślad za nimi przez media. W tym tekście nie chcę zajmować się rozważaniem, kto pobił a kogo pobili. Igrzyska jakie politycy urządzili później przekształcając parlament w sejm kolumnowy, protesty obywatelskie nazywane […]

Adwokat jest zawsze obrońcą

Adwokat jest zawsze obrońcą

Adwokat jest zawsze obrońcą. Ale w procesie karnym może być także obrońcą pokrzywdzonego (wówczas – proceduralnie – jest oskarżycielem posiłkowym bądź pełnomocnikiem pokrzywdzonego). Niemniej rolą adwokata jest obrona. Także obrona praw pokrzywdzonych. W Poznaniu zakończył się proces, który pozornie dotyczył jedynie kolizji drogowej, niemniej wzbudził duże zainteresowanie mediów z uwagi na okoliczności sprawy. Ogłoszenie wyroku komentowała telewizja Polsat, Radio Merkury. Sprawę relacjonowały:  Głos Wielkopolski i Gazeta Wyborcza. Pokrzywdzonego reprezentował adwokat Mateusz Majewski.

Jak dorobić się lepszych sędziów ?

Jak dorobić się lepszych sędziów ?

Bardzo krytycznie ocenia pan polskie sadownictwo i sędziów, ale sam pan mecenas zaczynał zdaje się jako sędzia? Temat „odciążania sądownictwa” męczy mnie i nudzi od przeszło 35 lat. W 1978 roku zostałem zesłany, jako asesor sądowy do Środy Wielkopolskiej – wówczas najbardziej zaniedbanego sądu w Wielkopolsce. Tak zwany wskaźnik zaległości wynosił wówczas 3.0 dla pozostałych sądów. Oznaczało to, że na wyznaczenie rozprawy czekało się 3 miesiące. Dla Środy Wlkp. wskaźnik ten wynosił 8.0., czyli na pierwszą rozprawę czekało się 8 miesięcy.

Sędziowie na zjeździe w Katowicach: To jest czas próby

Sędziowie na zjeździe w Katowicach: To jest czas próby

Świat prawniczy nie zgadza się na destabilizowanie Sądu Najwyższego – mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Około tysiąca sędziów, adwokatów i radców prawnych stanęło w piątek w obronie atakowanej przez PiS pierwszej prezes SN Małgorzaty Gersdorf. – Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy kongresem reprezentatywnym dla środowiska prawniczego – witał prawników dr hab. Jacek Barcik z Uniwersytetu Śląskiego. W Katowicach spotkało się blisko tysiąc przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Na konferencji „Sędzia a konstytucja” rozmawiali, jak zachowa się wymiar sprawiedliwości po sparaliżowaniu Trybunału Konstytucyjnego przez PiS. Brońmy prawa i państwa Długą owacją na stojąco przywitali pierwszą prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf. W środę 50 posłów PiS wystąpiło do TK o zbadanie konstytucyjności […]

Komitet Nauk Prawnych PAN: Przeciw pogardzie i dzieleniu ludzi, w obronie prawa i dobra wspólnego

Komitet Nauk Prawnych PAN: Przeciw pogardzie i dzieleniu ludzi, w obronie prawa i dobra wspólnego

Nie możemy milczeć, gdy arbitralnie zmieniany jest ustrój, niszczone są instytucje państwa i gdy z pogardą traktuje się środowisko prawnicze. Milczenie mogłoby zostać odczytane jako brak zainteresowania lub – co gorsza – jako aprobata dla poczynań tych, którzy lekceważą reguły obowiązującego prawa – głosi uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN Jednogłośnie przyjęta 2 marca 2017 uchwała  Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk stanowi kategoryczny głos protestu przeciwko państwu PiS, które nie szanuje ducha i litery Konstytucji, narusza zasady demokratycznego państwa prawa, dezawuuje autorytety, odziera adwersarzy z godności, gra na podziałach społecznych. Ośrodek Kontroli Obywatelskiej oko.press  

NRA złożyła wniosek do TK ws stawek adwokackich

NRA złożyła wniosek do TK ws stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie zbadania zgodności przepisów dotyczących stawek adwokackich z wyboru i z urzędu. W rozporządzeniu z 3 października 2016 r. minister sprawiedliwości obniżył stawki adwokackie. Naczelna Rada Adwokacka we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zwraca uwagę na brak przesłanek prawnych i ekonomicznych do dokonania obniżek. Adwokatura zwraca się do TK o zbadanie czy minister dopełnił delegacji ustawowej i wziął pod uwagę, że ustawa Prawo o adwokaturze przewiduje, że minister sprawiedliwości określa stawki minimalne za czynności adwokackie mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Zdaniem adwokatów, nie doszło do deflacji czy zmniejszenia nakładu pracy adwokatów, które mogłyby być argumentem […]

Czy moralne jest oVATowanie arbitrażu

Czy moralne jest oVATowanie arbitrażu

VAT jest problemem dla wielu. Czy trzeba go płacić od każdego towaru i każdej usługi?Arbitraż jest specyficznym rodzajem wymiaru sprawiedliwości. Czy moralne jest opodatkowanie wymiaru sprawiedliwości? Wymierzanie sprawiedliwości nie jest działalnością gospodarcza, biznesem. Czy można więc obłożyć taki wymiar sprawiedliwości podatkiem od towarów i usług? Twierdzę, że NIE. Urzędy Skarbowe od dawna udzielały sprzecznych informacji/interpretacji dot. art. 15.3 p. 3 odnośnie wynagrodzenia polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi (art. 13 p. 4 uopdof). Określenie „partnera zagranicznego” nie jest zdefiniowane. Czyj to ma być partner? Arbitra? Czy może polskiej strony postępowania? A jeżeli Polak zostaje arbitrem w sporze, w którym żadna strona nie jest polska? Mielibyśmy wówczas do […]

Kupiłem sobie znaczek sądowy przez Internet

Kupiłem sobie znaczek sądowy przez Internet

Właśnie kupiłem sobie znak opłaty sądowej przez Internet. Nie jest co prawda tak ładny jak na załączonej grafice (ząbki mu dorobiłem samodzielnie). Ale jest. Nie do końca też rozumiem co ja mam teraz z tym znaczkiem zrobić. Nadrukować na piśmie procesowym ? Dołączyć kartkę A4, na której w formacie .pdf ministerstwo mi znaczek przysłało ? Czy po prostu podać w tekście pisma numer znaczka. Hm,…. Jakoś ten znaczek musi być kasowany, więc podejrzewam, że w sądzie Pani sekretarka albo go wprowadzi do systemu kasującego ręcznie, albo do kodu kreskowego przyłoży takie urządzenie, które mają w każdym sklepie, urządzenie piknie i znaczek się skasuje. Tyle, że sekretariat sądu to nie sklep […]

Adwokat Mateusz Majewski debiutuje w sieci

Adwokat Mateusz Majewski debiutuje w sieci

Dzisiaj zadebiutował w sieci swoją witryną Adwokat Mateusz Majewski. Witryna jest bardzo oszczędna ale dzięki temu wzbudza zaufanie. Kancelaria eksponuje swoją współpracę z obywatelami Chin, którzy w Polsce prowadzą działalność gospodarczą bądź postanowili się w Polsce osiedlić. Mateusz Majewski podkreśla, że jest przede wszystkim adwokatem sądowym, jednak współpracując z osobami zagranicznymi jego kancelaria nabyła doświadczenie w zakresie Prawa imigracyjnego, dlatego witryna kancelarii prowadzona jest w języku polskim, angielskim, rosysjskim i chińskim.

MacLawye® zaskarża absurdalne przepisy samorządowe

MacLawye® zaskarża absurdalne przepisy samorządowe

Mimo, że początkowo nie zamierzałem odwoływać się od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, który ukarał mnie karą upomnienia za to, że w 2014. roku nie dopełniłem obowiązku gromadzenia dokumentacji punktów szkoleniowych i nie złożyłem z ich zdobywania sprawozdania, postanowiłem jednak odwołanie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury złożyć. I doprawdy nie tyle walczę o uchylenie orzeczenia, co o uchylenie uchwały nakazującej rozliczanie się z punktów szkoleniowych. Bo to jest uchwała zła. To jest uchwała sprzeczana z ideą samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. To jest uchwała, która z doskonalenia zawodowego czyni parodię a w środowisku adwokackim promuje hipokryzję. Nie zaskarżam orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, bom punktów w 2014 […]