Adwokatura dialektycznie

Adwokatura dialektycznie

Trwający właśnie egzamin adwokacki skłonił mnie do refleksji, którą można by określić jako refleksję natury filozoficznej. Jak podało oficjalnie ministerstwo sprawiedliwości, do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2.621 osób. Równolegle  do egzaminu radcowskiego odpowiednio 2.901. Łącznie 5.522 osoby. Taka liczba prawników, którzy w jednym roku wejdą na rynek świadczenia usług prawnych po prostu poraża. A młodszych ode mnie adwokatów zapewne i przeraża, bowiem stosując kryteria liberalnej ekonomii do rynku usług prawnych, nie sposób nie zauważyć, że podaż usługodawców pomocy prawnej przekroczyła już znacząco popyt na te usługi i dalsza produkcja osób te usługi świadczących musi wpłynąć na jakość rynku; przy czym pod pojęciem jakości rynku rozumiem zarówno coraz trudniejsze warunki rozpoczynania pracy […]

Egzamin adwokacki 2017

Egzamin adwokacki 2017

2621 osób przystępuje dzisiaj do egzaminu adwokackiego. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego – złożyły łącznie 5522 osoby, w tym do egzaminu radcowskiego – 2901. W 2014 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1642 osób, zdało 1328, w 2015 przystąpiło 2174, zdało 1769, zaś w 2016 r. – przystąpiło 2310 osób – zdało 1629. W tym roku egzamin adwokacki odbędzie się w 13 miastach, przed 39 komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w: Białymstoku (2 komisje), Gdańsku (2 komisje), Katowicach (4 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi (2 komisje), Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (15 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje). W skład każdej […]

Dobra bolszewicka zmiana

Dobra bolszewicka zmiana

O tym, że partia Prawo i Sprawiedliwość ma tyle wspólnego z poszanowaniem prawa i sprawiedliwością, co demokracja socjalistyczna z demokracją, pisałem wielokrotnie. Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób hipokryzja polityków odzwierciedla się w ich hasłach i słowotwórstwie. Rząd Pani Beaty Szydło wprowadza program PiS’u pod hasłem dobrej zmiany. Ta dobra zmiana jak na razie polega na tym, że czego się PiS nie dotknie to sknoci. Poczynając od spraw z pozoru drobnych, jak zdychające klacze w stadninie w Janowie i wycinane na potęgę drzewa, już nie tylko w przydomowych ogrodach ale i w Puszczy Białowieskiej, poprzez dewastację służby cywilnej, w której zlikwidowano egzaminy konkursowe (obecnie także na stanowiska dyrektorów sądów […]

Arbitrzy nie ma żartów !

Arbitrzy nie ma żartów !

Zawsze kiedy jestem w USA, słyszę dowcipy na temat prawników. Jest ich wiele i bardzo ich nie lubię. Mówię moim amerykańskim kolegom, że te kawały są o nich, o amerykańskich prawnikach, nie o polskich, a ja jestem z Polski. W rezultacie chcą mi opowiadać „Polish jokes” czyli dowcipy o Polakach. Długi czas szukałem dowcipów o arbitrach. Czy są jakieś? Z mojej młodości znam jeden dowcip o sędziach. Oto on: W nocy płonie budynek sądu w małej miejscowości. Przyjeżdża straż pożarna i zaczyna gasić pożar. Woźny sądowy biegnie do domu sędziego, budzi go i woła: „Sąd się pali, Panie Sędzio – co robić?” “Hmm, niech pomyślę” – mówi sędzia. “Już wiem” […]

Uchwała NRA w 60. rocznicę przyjęcia Traktatów Rzymskich

Uchwała NRA w 60. rocznicę przyjęcia Traktatów Rzymskich

Podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, 25 marca, podjęto uchwałę z okazji 60. rocznicy przyjęcia Traktatów Rzymskich. Wspólne cele i wartości integracji europejskiej, zadeklarowane w Traktatach Rzymskich, stanowią podstawę pokoju i solidarnego rozwoju państw i europejskiego społeczeństwa – czytamy w uchwale. W dniu 60. rocznicy przyjęcia Traktatów Adwokatura Polska wyraża szacunek dla ich znaczenia dla rozwoju i współpracy rodziny państw europejskich. Adwokatura podkreśla, że udział we wspólnocie europejskiego porządku prawnego wymaga respektowania przez władze publiczne standardów wynikających z tego porządku, zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

Witryny internetowe kancelarii adwokackich

Witryny internetowe kancelarii adwokackich

Tocząca się dyskusja o treściach zamieszczanych przez adwokatów na swoich stronach internetowych, które niekiedy nasuwają watpliwości co do przestrzegania zasad etyki adwokackiej, skłania nas do rozpoczęcia prowadzenia rankingu stron najlepszych. Zamiast tworzyć czarną listę adwokackich stron internetowych, które budzą wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki, chcemy stworzyć listę stron najlepszych, mogących być wzorem dla innych. Lista będzie oceniana subiektywnie przez zespół prowadzący MacLawye®’a, co w praktyce oznacza, że witryny oceniane będą przez pryzmat wartości estetycznych adwokata Jerzego Marcina Majewskiego ale z zachowaniem obiektywizmu co do kryteriów zgodności treści witryny z zasadami etyki adwokackiej, treści merytorycznej oraz formy witryny pod względem webusability. Chcielibyśmy  raz w roku przyznawać gwiazdki najlepszym witrynom. […]

iPhone 7 RED

iPhone 7 RED

Apple właśnie zaprezentował nową odmianę telefonów iPhone 7 i iPhone 7 Plus. Nazywa się (Product)RED Special Edition, wygląda inaczej, a część zysków z jej sprzedaży pomoże w walce z AIDS. Apple współpracuje z twórcami akcji (RED) już od dziesięciu lat. Raz na jakiś czas wprowadza do sprzedaży nową edycję swojego popularnego produktu z unikalnym, czerwonym wykończeniem, dzieląc się zyskami z jego sprzedaży z fundacją wspierającą walkę z AIDS. Edycji (Product)RED Special Edition doczekały się między innymi, iPod nano, słuchawki Beats czy Apple Watch. Do tej pory od Apple’a na konto organizacji wpłynęło 130 milionów dolarów. To ponad ćwierć wszystkich zebranych przez nią datków, a więc 465 milionów dolarów. Apple jest […]

Projekt ustawy Ziobry o Krajowej Radzie Sądownictwa skierowany do komisji ustawodawczej

Projekt ustawy Ziobry o Krajowej Radzie Sądownictwa skierowany do komisji ustawodawczej

Wczoraj przedstawiciele klubów opozycyjnych: PO, PSL i .Nowoczesnej, poinformowali o powołaniu zespołu koordynacyjnego i współpracy klubów opozycyjnych w Sejmie. Padła deklaracja, że wszystkie kluby poprą projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, skierowany do wszystkich posłów przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Takie „poparcie” powinno przede wszystkim polegać na zgłoszeniu projektu IUSTITII jako projektu poselskiego (klubowego). Jak na razie w wykazie prac legislacyjnych Sejmu, projektu takiego nie ma. Nie należy czynić z tego zarzutu, ostatecznie dopiero wczoraj kluby opozycyjne podjęły decyzję o  współpracy. Oby tylko o tej formalności konieczności złożenia projektu IUSTITII jako projektu poselskiego nie zapomniały. Bo ten Sejm, w pewnych przypadkach działa szynko (a w innych opieszale – np. Marszałek […]

Wystarczy zmienić trzy przepisy

Wystarczy zmienić trzy przepisy

Żeby odbudować autorytet sądów w opinii społecznej, zreformować sądownictwo w zgodzie z postulatami ideowymi wszystkich opcji politycznych od lewicy do Kukiza i zrobić to nie tylko nie zmieniając Konstytucji ale przeciwnie realizując w pełni zapis jej art. 182, stanowiący że wymiar sprawiedliwości sprawowany jest z udziałem obywateli oraz dokonać tego bez protestu środowiska sędziowskiego – wystarczy zmienić trzy przepisy. No,.. trzy to pewne uproszczenie, trzeba by zapewne doprecyzować przepisy szczegółowe. Ale zmiana tych trzech przepisów oddaje ideę proponowanej reformy. Przepis pierwszy Po pierwsze należy zmienić art. 160 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Obecnie przepis ten brzmi: § 1. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością […]

Sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju

Pomysł wprowadzenia do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju, po raz pierwszy został sformułowany w prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Olechowskiego w 2000 r. Byłem wówczas koordynatorem kampanii Pana Andrzeja Olechowskiego w Wielkopolsce i opowiadałem mu o fascynującym procesie sądowym, który właśnie byłem zakończyłem. Otóż mój klient użyczył sąsiadowi swojego rasowego psa aby z niemniej rasową suczką sąsiada uczynił to co rasowe psy lubią robić najbardziej. Pies się spisał i na świat przyszło sześcioro rasowych szczeniąt. Ale sąsiad mojego klienta się nie spisał i w zamian za usługę nie przekazał – jak nakazuje tradycja – jednego szczeniaka memu klientowi. Proces toczył się na rokach sądowych i odbyło się w sumie kilka […]