Polska odmawia udzielenia ochrony międzynarodowej cudzoziemcom łamiąc przepisy prawa wewnętrznego i międzynarodowego

Polska odmawia udzielenia ochrony międzynarodowej cudzoziemcom łamiąc przepisy prawa wewnętrznego i międzynarodowego

Przeglądam stronę internetową Urzędu d/s Cudzoziemców. Jest prowadzona bardzo przejrzyście. Mamy tam zakładkę [Uchodźcy] która kieruje do informacji [Procedura udzielania ochrony międzynarodowej] , tutaj możemy wybrać [Złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej] i przejść d właściwej informacji [W jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej]. Jest tych zakładek sporo, ale w sumie nawigacja jest przyjazna dla użytkownika i wreszcie możemy przeczytać: Osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o udzielnie ochrony międzynarodowej (wnioskodawca) musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Jeżeli wniosek ma dotyczyć także innych osób (małoletnich dzieci, małżonka wnioskodawcy), osoby te również muszą być obecne podczas składania wniosku. W imieniu małoletniego bez opieki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa […]

Trybunał Julii Przyłębskiej wydał wyrok

Trybunał Julii Przyłębskiej wydał wyrok

Trybunał Konstytucyjny uznał w czwartek, że przepisy noweli Prawa o zgromadzeniach wprowadzające zgromadzenia cykliczne są konstytucyjne. W pozostałej części umorzył postępowanie. Wniosek o zbadanie ustawy skierował do TK prezydent Andrzej Duda. Na salę rozpraw nie wpuszczono telewizyjnych kamer. Wyrok zapadł większością głosów. Czworo sędziów zgłosiło zdanie odrębne: Leon Kieres, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Piotr Pszczółkowski (w części dotyczącej umorzenia postępowania). W rozprawie uczestniczyła minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. W imieniu prokuratora generalnego uczestniczył zastępca prokuratura generalnego Robert Hernand i prokurator Andrzej Stankowski, a w imieniu Sejmu posłowie Arkadiusz Mularczyk i Arkadiusz Czartoryski. Rozprawie przewodniczyła prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, a sprawozdawcą był sędzia Mariusz Muszyński. Wątpliwości Wątpliwości budzi […]

Było sobie prawo

Było sobie prawo

Z wielką przyjemnością publikujemy teksty, które dotyczą pozazawodowej działalności adwokatów. Chociaż w tym wypadku twórczość Mecenasa Roberta Dopierały ściśle związana jest z wykonywanym zawodem. Niemniej  jakże pożyteczna i miła. – (jmm) Co łączy gliwickiego adwokata z Janem Brzechwą? Wykształcenie prawnicze i twórczość dla dzieci. Z tą różnicą, że mecenas z Gliwic tworzy wiersze o tematyce… prawnej. W kancelarii przy ul. Korfantego w Gliwicach powstają nie tylko pisma procesowe, pozwy, apelacje, sądowe wnioski. Tu rodzą się i realizują również pomysły na edukację, która z dzieci ma uczynić świadomych swoich praw obywateli. Z mecenasem Robertem Dopierałą, współzałożycielem Fundacji „Było Sobie Prawo.pl” oraz autorem wierszy o prawie dla dzieci rozmawia Marysia Sławańska.   […]

Debata „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”

Debata „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”

16 marca 2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie Sekcja Arbitrażu i Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej serdecznie zaprasza na debatę ekspercką pt. „Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu”. Wydarzenie zostało zaplanowane jako forma wymiany myśli nad pożądanymi zmianami w k.p.c., umożliwiającymi w sposób pełny rozstrzyganie sporów korporacyjnych w arbitrażu, ze szczególnym akcentem na tzw. spory uchwałowe. Spotkanie, w zamierzeniu organizatorów, ma stanowić jedno z najpoważniejszych wydarzeń arbitrażowych początku 2017 r., jak również zainicjować zmiany ustawowe, zwiększające popularność i użyteczność arbitrażu. Więcej >>

IUSTITIA zgłasza alternatywny projekt ustawy o KRS

IUSTITIA zgłasza alternatywny projekt ustawy o KRS

Gdzie jest głos Adwokatury Polskiej? Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” zdecydowało się zwrócić do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich o uchwalenie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany te – w odróżnieniu od projektu rządowego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości – zwiększyłyby wpływ obywateli, a nie polityków, na skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto zapewniłyby reprezentację w Radzie sędziów wszystkich szczebli, proces wyboru stałby się publiczny i przejrzysty. Nie byłoby również konieczne wygaszenie kadencji obecnych członków Rady. Najważniejsze rozwiązania zaproponowane przez SSP „Iustitia” to: przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady grupie 2 tysięcy obywateli, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów przy […]

Informatyka i sądy

Informatyka i sądy

Właśnie piknął mi eMail. Portal Informacyjny Apelacji Gdańskiej poinformował mnie, że mój wniosek o dostęp do akt sprawy został pozytywnie rozpoznany. Nie wiem czy tak działają wszystkie sądy apelacji gdańskiej, czy to wyłącznie przypadłość Sądu Rejonowego w Gdyni, ale dzisiaj mamy 13 marca 2017 r. a ja wniosek złożyłem 21 listopada 2016 r. Czyli sąd był się zastanawiał 4 miesiące, czy mogę mieć dostęp do systemu informatycznego. Doprawdy nie chodzi tu o informatkę ale o zwyczajny bałagan. Bo wniosek w sprawie (pisemnie pocztą klasyczną) nadałem 6 czerwca 2016 r. Jak mnie poinformował elektroniczny system Poczty Polskiej, przesyłka została sądowi doręczona 9 czerwca. Ale sprawie nadano sygnaturę dopiero 8 listopada 2016 […]

Europejski szczyt głupoty Beaty Szydło

Europejski szczyt głupoty Beaty Szydło

Beata Szydło zapowiedziała, że Polska nie przyjmie konkluzji ze szczytu UE. – Jeżeli któreś państwo tego nie robi, taki szczyt jest nieważny. Ja na pewno żadnego dokumentu z tego szczytu nie przyjmę – zadeklarowała. Dla Polski najważniejsze są zasady. Te, które legły u podstaw wspólnoty europejskiej – zasady wzajemnego poszanowania – muszą wrócić do UE – zadeklarowała premier. Trudno się spodziewać aby Pani Premier Beata Szydło po wyborze Donalda Tuska na stanowisko Szefa Rady Europejskiej była w stanie przekazać coś sensownego. Toteż wybaczmy Pani Premier, że chce unieważnić Szczyt Europejski i że na forum europejskim podważa zasadę zgody większości i to większości absolutnej, uznając, że zgoda większości jest argumentem siłowym. […]

Reformy sądownictwa nie będzie

Reformy sądownictwa nie będzie

Pozostaną nam tylko witraże Sądy działają źle. Procedury sądowe są przewlekłe. Na wyrok czeka się latami. Wyroki polskich sądów odbierane są przez społeczeństwo często jako niesprawiedliwe. Media i pod ich wpływem opinia społeczna winą za taki stan rzeczy obarczają sędziów. W rezultacie upada autorytet sędziego. W starych sądach piękne pozostały już tylko witraże Trzeba jasno powiedzieć: sędziowie nie są wyłącznie odpowiedzialni za taki stan rzeczy. Istotnie funkcjonuje grupa sędziów, którzy nie pracują dobrze i orzekają źle. Ale wydaje się, że jednak większość sędziów rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Jeśli ich praca jest źle oceniana, to winę za taki stan rzeczy ponosi system. Jeśli obywatel nie szanuje sędziego, to nie szanuje państwa i […]

Gdzie jest protokół ?

Gdzie jest protokół ?

Marszałek Marek Kuchciński do dzisiaj nie podpisał protokołu posiedzenia Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r. na którym rzekomo rozpatrywano odwołanie Posła Michała Szczerby od  deyzji o wykluczeniu go z obrad plenarnych Sejmu. Być może ktoś jeszcze pamięta, że 16 grudnia 2016 r. odbyło się 33. posiedzenie sejmu, podczas którego Pan Marszałek Marek Kuchciński, wykluczył z obrad Pana Posła Michała Szczerbę. Ta decyzja dała początek wydarzeniem, które – jak zwykle – różnie były oceniane przez polityków, a w ślad za nimi przez media. W tym tekście nie chcę zajmować się rozważaniem, kto pobił a kogo pobili. Igrzyska jakie politycy urządzili później przekształcając parlament w sejm kolumnowy, protesty obywatelskie nazywane […]