Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem Prezydenta RP

Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem Prezydenta RP

Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało do prezes Julii Przyłębskiej o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem prezydenta. W liczącym 6 stron liście bardzo krytycznie odnoszą się do rządów nowej prezes, a właściwie upełnomocnionego przez nią sędziego Mariusza Muszyńskiego. Siedmiu „starych” sedziów oraz Piotr Pszczółkowski chcą rozmawiać o przywróceniu zgodnej z prawem działalności Trybunału, zakłóconej od czasu, kiedy funkcję prezesa objęła Julia Przyłębska – informuje rmf24.pl. Sędziowie krytykują sprzeczne z prawem kształtowanie składów orzekających w poszczególnych sprawach i uniemożliwianie części sędziów orzekania. Zwracają uwagę na fakt, że funkcję prezesa TK faktycznie pełni, na mocy udzielonego mu przez Julię Przyłebską pelnomocnictwa, sędzia Mariusz Muszyński. Zarzucają jej, że pełnomocnictwo to wykracza poza zakres wskazany […]

Nowy iMac z Intel Xenon E3, poprawka iOS 10.3.1, opóźnienie premiery iPhone 8

Nowy iMac z Intel Xenon E3, poprawka iOS 10.3.1, opóźnienie premiery iPhone 8

Kilka dni temu Apple zapowiedziało, że w tym roku zaprezentuje nowy model iMaca, oraz że pracuje już nad nowym Makiem Pro i własnym monitorem. Nie zdradziło żadnych szczegółów technicznych oprócz tego, że nowy iMac będzie dostępny w konfiguracji zadowalającej użytkowników „pro”. Na blogu Pike’s Universum pojawiło się jednak wczoraj kilka dość konkretnych informacji dotyczących iMaca oraz monitora i nowego modelu Maca mini. iMac (2017) Powołując się na anonimowe źródła, autor bloga twierdzi, że nowy iMac zostanie zaprezentowany pod koniec października. W najmocniejszej konfiguracji będzie dostępny z: procesorem Intel Xenon E3-1285 v6; 64 GB RAM EEC (pamięć EEC sama rozpoznaje i naprawia błędy, które mogą powodować awarię systemu i utratę danych); szybszym […]

Murem przeciwko uchwale Nr 16 i Nr 17 Naczelnej Rady Adwokackiej

Murem przeciwko uchwale Nr 16 i Nr 17 Naczelnej Rady Adwokackiej

Niezłomny  apologeta  Naczelnej Rady Adwokackiej portal Pokój Adwokacki, publikuje dzisiaj kolejny tekst, tym razem Pana Mecenasa Pawła Gierasa w obronie uchwał Nr 16 i Nr 17 Naczelnej Rady z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie określenia zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Pan Mecenas oświadcza, że chociaż wielokrotnie starał się bronić racjonalnego modelu funkcjonowania samorządu a w szczególności wydatkowania pieniędzy ze składek i często był przegłosowywany, tym razem staje murem za przyjętymi przez NRA uregulowaniami oraz przyznaje, że sam głosował za ich przyjęciem. Doceniam odwagę Pana Mecenasa w przyznaniu się do głosowania za przyjęciem tych haniebnych uchwał. Pan Mecenas Paweł Gieras pisze: „Być może przyjęte przez NRA kwoty są zbyt wysokie, być […]

Zamach na KRS

Zamach na KRS

– Powinniśmy wcześniej przystąpić do tej reformy. To jest ostateczny czas i nie będziemy się z niej wycofywać – stwierdziła B. Szydło, komentując wpisanie kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do porządku rozpoczynającego się trzydniowego posiedzenia sejmu. Jak dodała, są różne opinie na temat tego projektu, dlatego rozpoczęły się prace w komisji i parlamencie nad wprowadzeniem ewentualnych poprawek. Premier podkreśliła, że jest to kolejna z dużych reform zapowiedzianych przez rząd. Zaznaczyła również, że bierze pełną odpowiedzialność za rządowe projekty ustaw, które trafiają do sejmu. Sejm zajmuje się dziś rządowym projektem reformy Krajowej Rady Sądownictwa, który przewiduje m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od […]

Hipokryzja do kwadratu, czyli jak się uzasadnia uchwałę Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej

Hipokryzja do kwadratu, czyli jak się uzasadnia uchwałę Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej

W odpowiedzi na oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Na portalu Pokój Adwokacki, Pan Mecenas Witold Kabański, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej, odpowiada na zarzuty jakie uchwale Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego postawił Pan Mecenas Radek Baszuk. Jednocześnie z informacji prasowych dowiadujemy się, że Pan Mecenas Witold Kabański ostro lobbował w Naczelnej Radzie Adwokackiej za przyjęciem uchwały. Ponieważ w Magazynie MacLawye® oraz na fb adwokackich forach dyskusyjnych podejmowałem ten temat a Dziennik Gazeta Prawna zacytował moją opinię – którą w całości podtrzymuję – że Naczelne Rada Adwokacka przyjmując uchwałę Nr 16 naruszyła konstytucyjne zasady legislacji, zdecydowałem się na kilka […]

Droga adwokatura. Coraz wyższe koszty postępowań dyscyplinarnych w palestrze

Droga adwokatura. Coraz wyższe koszty postępowań dyscyplinarnych w palestrze

Dziennik Gazeta Prawna – Anna Krzyżanowska Już nie 9 tys. zł ale nawet 55 tys. zł. Do takiej wysokości wzrosły maksymalne koszty postępowań dyscyplinarnych w polskiej palestrze. Decyzję o tak radykalnej podwyżce podjęto na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, zmieniając tym samym uchwałę z 2015 r. – Problem w tym, że tak wysokie koszty się nie zdarzają. To jakaś aberracja. Z praktyki rzecznika dyscyplinarnego nie pamiętam, by sąd dyscyplinarny zasądzał za postępowanie dotychczasową maksymalną stawkę, to jest 3 tys. zł – mówi adwokat dr Łukasz Chojniak. – Naprawdę trudno za wezwanie dwóch czy trzech świadków pobierać tyle pieniędzy. I nawet bardziej czasochłonne prowadzenie sprawy tego nie uzasadnia – dodaje. […]

Wstyd 2. Co by tu jeszcze …

Wstyd 2. Co by tu jeszcze …

Pośród innych przeszłaby niemal nie zauważona …  Jaki zły duch opętał członków Naczelnej Rady Adwokackiej, kiedy uchwałą nr 17/2017 z dnia 25 marca uznali za możliwe określanie wysokości zryczałtowanej wysokości kosztów postępowania dyscyplinarnego zakończonego upomnieniem dziekańskim? To już nie pytanie o absurdalną wysokość kosztów ale o sam pomysł. Przyjęta w Prawie o adwokaturze regulacja kosztów postępowania dyscyplinarnego wydaje się być dość prosta i spójna. Zasadą jest ich ponoszenie przez izby adwokackie. Jedynym wyjątkiem jest obciążenie obwinionego kosztami postępowania w razie skazania. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne. Pamiętamy przy tym, że sądy te orzekają na rozprawie lub na posiedzeniu, ich rozstrzygnięcia zapadają w formie orzeczeń lub postanowień zaś orzeczenie może […]

O czym wróble ćwierkają

O czym wróble ćwierkają

Do Poznania przyleciały wróbelki. I jak to wróbelki; wyćwierkały, że – podobno – podczas połączonego posiedzenia Senackiej Komisji Prac Ustawodawczych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, szeroko komentowano mój przedwczorajszy felieton o naruszeniu przez Senatorów – Członków Krajowej Rady Sądownictwa przepisów prawa. No, nie żeby podczas obrad. Ale w przerwach i w kuluarach. I nie przesadzajmy też z tym szeroko. Wróbelki mają to do siebie, że ćwierkają. A ćwierkając mogą co nieco przesadzić. Było nie było jest mi miło. No bo to oznacza, że chociaż nowa zintegrowana strona MacLawye®’a dopiero od dzisiaj działa pod własnym adresem, to jest czytana. A że link do mojego tekstu upubliczniłem wyłącznie w zamkniętej […]

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu RP opublikowanym dzisiaj, Komisarz d/s Praw Człowiek Rady Europy wzywa parlament polski do odrzucenia poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ naruszyłyby niezależność wymiaru sprawiedliwości. Poprzez przyznanie Parlamentowi uprawnień do wyboru sędziów, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, proponowana ustawa zapewnia władzy wykonawczej i prawodawczej decydującą rolę w mianowaniu sędziów w Polsce. Proponowane nowe prawo przewiduje także przedwczesne wygaśnięcie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem komisarza te propozycje są sprzeczne z ugruntowanymi konstytucyjnymi zasadami rozdziału władzy i niezależności sądowej, które są zapisane w Konstytucji RP oraz międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, którymi Polska jest związana. „Aby zachować zasady rozdziału władzy i niezależności wymiaru […]

Konstytucyjna teoria i praktyka Naczelnej Rady Adwokackiej

Konstytucyjna teoria i praktyka Naczelnej Rady Adwokackiej

25 marca 2017 r. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę Nr 16 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Górną granicę kosztów postępowania dyscyplinarnego w dochodzeniu podniesiono do wysokości 20.000,- zł a w postępowaniu przed dyscyplinarnym sądem pierwszej instancji do 25.000,- zł. Łatwo wyliczyć, że opłaty podniesiono średnio o 600%. Tę podwyżkę, w oficjalnym komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowanym na portalu informacyjnym adwokatura.pl nazwano „urealnieniem” kosztów postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie podniesienia kosztów o 600% ich „urealnieniem”, to zabieg propagandowy godny obecnych redaktorów Wiadomości TVP1. Według jakich wyliczeń projektodawcy uchwały a następnie Szanowni Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej głosując za jej przyjęciem doszli do wniosku, że koszty postępowania dyscyplinarnego w ogóle mogą osiągnąć poziom […]