O czym wróble ćwierkają

O czym wróble ćwierkają

Do Poznania przyleciały wróbelki. I jak to wróbelki; wyćwierkały, że – podobno – podczas połączonego posiedzenia Senackiej Komisji Prac Ustawodawczych oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, szeroko komentowano mój przedwczorajszy felieton o naruszeniu przez Senatorów – Członków Krajowej Rady Sądownictwa przepisów prawa. No, nie żeby podczas obrad. Ale w przerwach i w kuluarach. I nie przesadzajmy też z tym szeroko. Wróbelki mają to do siebie, że ćwierkają. A ćwierkając mogą co nieco przesadzić. Było nie było jest mi miło. No bo to oznacza, że chociaż nowa zintegrowana strona MacLawye®’a dopiero od dzisiaj działa pod własnym adresem, to jest czytana. A że link do mojego tekstu upubliczniłem wyłącznie w zamkniętej […]

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu RP opublikowanym dzisiaj, Komisarz d/s Praw Człowiek Rady Europy wzywa parlament polski do odrzucenia poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ naruszyłyby niezależność wymiaru sprawiedliwości. Poprzez przyznanie Parlamentowi uprawnień do wyboru sędziów, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, proponowana ustawa zapewnia władzy wykonawczej i prawodawczej decydującą rolę w mianowaniu sędziów w Polsce. Proponowane nowe prawo przewiduje także przedwczesne wygaśnięcie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem komisarza te propozycje są sprzeczne z ugruntowanymi konstytucyjnymi zasadami rozdziału władzy i niezależności sądowej, które są zapisane w Konstytucji RP oraz międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, którymi Polska jest związana. „Aby zachować zasady rozdziału władzy i niezależności wymiaru […]

Konstytucyjna teoria i praktyka Naczelnej Rady Adwokackiej

Konstytucyjna teoria i praktyka Naczelnej Rady Adwokackiej

25 marca 2017 r. Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę Nr 16 w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego. Górną granicę kosztów postępowania dyscyplinarnego w dochodzeniu podniesiono do wysokości 20.000,- zł a w postępowaniu przed dyscyplinarnym sądem pierwszej instancji do 25.000,- zł. Łatwo wyliczyć, że opłaty podniesiono średnio o 600%. Tę podwyżkę, w oficjalnym komunikacie Naczelnej Rady Adwokackiej opublikowanym na portalu informacyjnym adwokatura.pl nazwano „urealnieniem” kosztów postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie podniesienia kosztów o 600% ich „urealnieniem”, to zabieg propagandowy godny obecnych redaktorów Wiadomości TVP1. Według jakich wyliczeń projektodawcy uchwały a następnie Szanowni Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej głosując za jej przyjęciem doszli do wniosku, że koszty postępowania dyscyplinarnego w ogóle mogą osiągnąć poziom […]

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Dzisiaj mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji. Ani Sejm ani Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży jej przestrzegania nie zorganizowały z okazji tej rocznicy chociażby symbolicznych obchodów. Chociażby jakiejś konferencji naukowej. Nie słychać też nic aby Prezydent z tej okazji miał wygłosić jakieś orędzie, bądź chociażby upamiętnić tę rocznicę. PiS, które potrafiło urządzić niemal państwowe uroczystości z okazji 14. rocznicy wyboru ś.p. Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Warszawy, nie widzi – a raczej nie chce widzieć – potrzeby upamiętnienia uchwalenia i przyjęcie Konstytucji RP. W zasadzie jest to zrozumiałe. Przecież nie można świętować przyjęcia przez Naród Konstytucji, którą się permanentnie łamie i niszczy. Więc, w zasadzie, należałoby stwierdzić, że oficjalna cisza […]

Apel SSP Iustitia do sędziów o bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

Apel SSP Iustitia do sędziów o bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

23 marca 2017 r. do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu o udzielenie opinii w sprawie rządowego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanowiska Adwokatury Polskiej jest w zasadzie znane. Niemniej NRA ma mało czasu a powinna złożyć w Sejmie opinię. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zapowiedziane zostało na 5 kwietnia. W Sejmie złożony został także jako projekt poselski, projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. SSP „Iustitia” wystosowało apel o to, by w razie przyjęcia nowelizacji, sędziowie nie kandydowali w wyborach do KRS.   Apel o powstrzymanie się przed kandydowaniem do KRS, w razie zmiany ustawy regulującej działanie tego ciała, został przyjęty podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. „Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich […]

Krytyczna opinia OBWE o rządowym projekcie ustawy o KRS – tekst opinii

Krytyczna opinia OBWE o rządowym projekcie ustawy o KRS – tekst opinii

29 marca 2017. Została opublikowana krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W konkluzji OBWE zaleca odstąpienie od działań mających na celu przyjęcie ustawy. Proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej. Poprzez przekazanie uprawnień do powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa władzy ustawodawczej, a także wprowadzenie nowych procedur wyboru sędziów, które pozwalają władzy ustawodawczej i wykonawczej wywierać decydujący wpływ na ten proces, proponowane zmiany poważnie zagrażają niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce. Ponadto, automatyczne wygaszenie kadencji piętnastu sędziów będących obecnie członkami Krajowej Rady […]

Gdzie jest protokół ? – c.d.

Gdzie jest protokół ? – c.d.

W związku z upływem 3 miesięcy od złożenia przez nas wniosku o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie protokołu posiedzenia Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r. w przedmiocie rozpoznania odwołania Pana Posła Michała Szczerby od decyzji Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego o wykluczeniu Posła Michała Szczerby z obrad plenarnych Sejmu oraz w związku z informacją Kancelarii Sejmu z dnia 6 marca 2017 r., że do tego dnia Pan Marszałek nie podpisał protokołu posiedzenie Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r.  i dlatego jego udostępnienie nie jest możliwe; zważywszy, że według informacji prasowych Pan Marszałek ukarał posłów protestujących przeciwko wykluczeniu Pana Posła Michała Szczerby z obrad plenarnych Sejmu i sądząc, że nie […]

Standardy, wiarygodność, samooskarżenie i pieniądze

Standardy, wiarygodność, samooskarżenie i pieniądze

„No man’s life, liberty, or property are safe while the legislature is in session” (niczyje zdrowie, wolność, ani mienie nie jest bezpieczne kiedy obraduje parlament) – Mark Twain.    Historycznie potwierdzona prawdziwość tego twierdzenia dotyczy wszystkich organów wybieralnych, którym powierzono jakikolwiek zakres kompetencji władczych. Pierwszą ofiarą regulacyjnej obsesji padają najczęściej zasady stanowienia prawa i zdrowy rozsądek. Gdy „prawotwórcy” hołdują złudzeniu, że rzeczywistość da się opisać i kształtować zgodnie z ich wyobrażeniami, naturalnym jest traktowanie poddanych władzy jak dzieci, które dla ich dobra należy nieustająco pouczać i wychowywać.  Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej na jej ostatnim posiedzeniu w dniu 25 marca uczcili stosowną uchwałą sześćdziesiątą rocznicę Traktatów Rzymskich. Podkreślili, że udział we […]

iOS 10.3 i największa zmiana od lat

iOS 10.3 i największa zmiana od lat

Apple wprowadza nowy system plików. Dostępna jest już aktualizacja systemu iOS dla telefonów i tabletów Aplle’a, oznaczona jako iOS 10.3. Tym razem zmiana – choć niezauważalna dla użytkownika – jest fundamentalna. Apple wprowadza nowy system plików, który przyspieszy działanie iPhone’a oraz zwiększy ilośc wolnej pamięci wewnętrznej. Wszystko za sprawą zupełnie nowego systemu plików APFS (Apple File System). Porzucony przez Apple system plików HFS miał już ponad 31 lat i powstawał z myślą o dyskietkach czy twardych dyskach pierwszych Maków. Instalacja uaktualnienia jest prosta i intuicyjna. Wybieramy w Ustawieniach ogólnych – Uaktualnienia i polecenie pobierz i zainstaluj. Warto przeprowadzać instalację przy telefonie podłączonym do stałego źródła zasilania. Pobranie paczki instalacyjnej trwa około 6 minut a sama instalacja […]

Jean Paul Bourelly 5. kwietnia w Poznaniu

Jean Paul Bourelly 5. kwietnia w Poznaniu

Gwiazdą klubowego koncertu wiosennej Ery Jazzu będzie kultowy amerykański gitarzysta i wokalista Jean Paul Bourelly. Inauguracja festiwalu zacznie się zatem przysłowiowym „muzycznym trzęsieniem ziemi”, by przez kolejne wieczory serwować wspaniałą i różnorodną muzykę, wybitnych artystów i nieszablonowe projekty. Jean-Paul Bourelly uznawany jest za jednego z najlepszych artystów podążających śladami największych mistrzów gitary: Jimiego Hendrixa i Jamesa „Blood” Ulmera. To gitarzysta wyznający zasadę, że trzeba grać i głośno i nostalgiczne, ale zawsze z poszanowaniem bluesowo-rockowej tradycji. Szczegóły koncertu na stronie Ery Jazzu