W dziale Legislacja & Lobbing

Adwokacki Magazyn Publicystyczny MacLawye® publikuje artykuły, felietony i opnie na temat prac legislacyjnych w sejmie, które ze względów ustrojowych mogą interesować, powinny interesować i interesują środowisko adwokackie. W szczególności staramy się przedstawiać głos adwokatów w debacie publicznej o zmianie ustaw ustrojowych dotyczących sądownictwa. prezentujemy zarówno opinie organów adwokatury jak i głos obywatelski adwokatów.

Omawiamy prace legislacyjne nad projektami ustaw proceduralnych: Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu postępowania cywilnego, projekty zmian i podwyżek opłat sądowych oraz wszystkich ustaw, które adwokaci na codzień stosują w praktyce. Niekiedy, ze względu na szczególne zainteresowanie społeczne omawiamy inne projekty ustaw, jak mp. projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.

Nie szczędzimy krytyki parlamentarzystom, bez względu na opcje polityczną jaką reprezentują, jeżeli w pracy legislacyjnej popełniają błędy.

Lobbingowi i czynnościom lobbingowym wydawca Adwokackiego Magazynu Publicystycznego MacLawyew® poświęca dedykowaną witrynę LOBBING™, na którą serdecznie zapraszamy.