Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem Prezydenta RP

Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego apeluje o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem Prezydenta RP

Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaapelowało do prezes Julii Przyłębskiej o zwołanie Zgromadzenia Ogólnego z udziałem prezydenta. W liczącym 6 stron liście bardzo krytycznie odnoszą się do rządów nowej prezes, a właściwie upełnomocnionego przez nią sędziego Mariusza Muszyńskiego. Siedmiu „starych” sedziów oraz Piotr Pszczółkowski chcą rozmawiać o przywróceniu zgodnej z prawem działalności Trybunału, zakłóconej od czasu, kiedy funkcję prezesa objęła Julia Przyłębska – informuje rmf24.pl. Sędziowie krytykują sprzeczne z prawem kształtowanie składów orzekających w poszczególnych sprawach i uniemożliwianie części sędziów orzekania. Zwracają uwagę na fakt, że funkcję prezesa TK faktycznie pełni, na mocy udzielonego mu przez Julię Przyłebską pelnomocnictwa, sędzia Mariusz Muszyński. Zarzucają jej, że pełnomocnictwo to wykracza poza zakres wskazany […]

Zamach na KRS

Zamach na KRS

– Powinniśmy wcześniej przystąpić do tej reformy. To jest ostateczny czas i nie będziemy się z niej wycofywać – stwierdziła B. Szydło, komentując wpisanie kontrowersyjnego projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do porządku rozpoczynającego się trzydniowego posiedzenia sejmu. Jak dodała, są różne opinie na temat tego projektu, dlatego rozpoczęły się prace w komisji i parlamencie nad wprowadzeniem ewentualnych poprawek. Premier podkreśliła, że jest to kolejna z dużych reform zapowiedzianych przez rząd. Zaznaczyła również, że bierze pełną odpowiedzialność za rządowe projekty ustaw, które trafiają do sejmu. Sejm zajmuje się dziś rządowym projektem reformy Krajowej Rady Sądownictwa, który przewiduje m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od […]

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

Pismo Komisarza d/s Praw Człowieka Rady Europy do Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego w obronie Krajowej Rady Sądownictwa

W piśmie skierowanym do Marszałka Sejmu RP opublikowanym dzisiaj, Komisarz d/s Praw Człowiek Rady Europy wzywa parlament polski do odrzucenia poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ponieważ naruszyłyby niezależność wymiaru sprawiedliwości. Poprzez przyznanie Parlamentowi uprawnień do wyboru sędziów, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa, proponowana ustawa zapewnia władzy wykonawczej i prawodawczej decydującą rolę w mianowaniu sędziów w Polsce. Proponowane nowe prawo przewiduje także przedwczesne wygaśnięcie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Zdaniem komisarza te propozycje są sprzeczne z ugruntowanymi konstytucyjnymi zasadami rozdziału władzy i niezależności sądowej, które są zapisane w Konstytucji RP oraz międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, którymi Polska jest związana. „Aby zachować zasady rozdziału władzy i niezależności wymiaru […]

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Dzisiaj mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji. Ani Sejm ani Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży jej przestrzegania nie zorganizowały z okazji tej rocznicy chociażby symbolicznych obchodów. Chociażby jakiejś konferencji naukowej. Nie słychać też nic aby Prezydent z tej okazji miał wygłosić jakieś orędzie, bądź chociażby upamiętnić tę rocznicę. PiS, które potrafiło urządzić niemal państwowe uroczystości z okazji 14. rocznicy wyboru ś.p. Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Warszawy, nie widzi – a raczej nie chce widzieć – potrzeby upamiętnienia uchwalenia i przyjęcie Konstytucji RP. W zasadzie jest to zrozumiałe. Przecież nie można świętować przyjęcia przez Naród Konstytucji, którą się permanentnie łamie i niszczy. Więc, w zasadzie, należałoby stwierdzić, że oficjalna cisza […]

Krytyczna opinia OBWE o rządowym projekcie ustawy o KRS – tekst opinii

Krytyczna opinia OBWE o rządowym projekcie ustawy o KRS – tekst opinii

29 marca 2017. Została opublikowana krytyczna opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie o rządowym projekcie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W konkluzji OBWE zaleca odstąpienie od działań mających na celu przyjęcie ustawy. Proponowane zmiany budzą poważne obawy związane z podstawowymi zasadami demokracji, w szczególności podziałem władz i niezależnością władzy sądowniczej. Poprzez przekazanie uprawnień do powoływania sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa władzy ustawodawczej, a także wprowadzenie nowych procedur wyboru sędziów, które pozwalają władzy ustawodawczej i wykonawczej wywierać decydujący wpływ na ten proces, proponowane zmiany poważnie zagrażają niezależności organu, którego głównym celem jest zagwarantowanie niezależności sądów w Polsce. Ponadto, automatyczne wygaszenie kadencji piętnastu sędziów będących obecnie członkami Krajowej Rady […]

Gdzie jest protokół ? – c.d.

Gdzie jest protokół ? – c.d.

W związku z upływem 3 miesięcy od złożenia przez nas wniosku o udzielenie informacji publicznej poprzez udostępnienie protokołu posiedzenia Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r. w przedmiocie rozpoznania odwołania Pana Posła Michała Szczerby od decyzji Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego o wykluczeniu Posła Michała Szczerby z obrad plenarnych Sejmu oraz w związku z informacją Kancelarii Sejmu z dnia 6 marca 2017 r., że do tego dnia Pan Marszałek nie podpisał protokołu posiedzenie Prezydium Sejmu z dnia 16 grudnia 2016 r.  i dlatego jego udostępnienie nie jest możliwe; zważywszy, że według informacji prasowych Pan Marszałek ukarał posłów protestujących przeciwko wykluczeniu Pana Posła Michała Szczerby z obrad plenarnych Sejmu i sądząc, że nie […]

Dobra bolszewicka zmiana

Dobra bolszewicka zmiana

O tym, że partia Prawo i Sprawiedliwość ma tyle wspólnego z poszanowaniem prawa i sprawiedliwością, co demokracja socjalistyczna z demokracją, pisałem wielokrotnie. Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób hipokryzja polityków odzwierciedla się w ich hasłach i słowotwórstwie. Rząd Pani Beaty Szydło wprowadza program PiS’u pod hasłem dobrej zmiany. Ta dobra zmiana jak na razie polega na tym, że czego się PiS nie dotknie to sknoci. Poczynając od spraw z pozoru drobnych, jak zdychające klacze w stadninie w Janowie i wycinane na potęgę drzewa, już nie tylko w przydomowych ogrodach ale i w Puszczy Białowieskiej, poprzez dewastację służby cywilnej, w której zlikwidowano egzaminy konkursowe (obecnie także na stanowiska dyrektorów sądów […]

Projekt ustawy Ziobry o Krajowej Radzie Sądownictwa skierowany do komisji ustawodawczej

Projekt ustawy Ziobry o Krajowej Radzie Sądownictwa skierowany do komisji ustawodawczej

Wczoraj przedstawiciele klubów opozycyjnych: PO, PSL i .Nowoczesnej, poinformowali o powołaniu zespołu koordynacyjnego i współpracy klubów opozycyjnych w Sejmie. Padła deklaracja, że wszystkie kluby poprą projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, skierowany do wszystkich posłów przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Takie „poparcie” powinno przede wszystkim polegać na zgłoszeniu projektu IUSTITII jako projektu poselskiego (klubowego). Jak na razie w wykazie prac legislacyjnych Sejmu, projektu takiego nie ma. Nie należy czynić z tego zarzutu, ostatecznie dopiero wczoraj kluby opozycyjne podjęły decyzję o  współpracy. Oby tylko o tej formalności konieczności złożenia projektu IUSTITII jako projektu poselskiego nie zapomniały. Bo ten Sejm, w pewnych przypadkach działa szynko (a w innych opieszale – np. Marszałek […]

Wystarczy zmienić trzy przepisy

Wystarczy zmienić trzy przepisy

Żeby odbudować autorytet sądów w opinii społecznej, zreformować sądownictwo w zgodzie z postulatami ideowymi wszystkich opcji politycznych od lewicy do Kukiza i zrobić to nie tylko nie zmieniając Konstytucji ale przeciwnie realizując w pełni zapis jej art. 182, stanowiący że wymiar sprawiedliwości sprawowany jest z udziałem obywateli oraz dokonać tego bez protestu środowiska sędziowskiego – wystarczy zmienić trzy przepisy. No,.. trzy to pewne uproszczenie, trzeba by zapewne doprecyzować przepisy szczegółowe. Ale zmiana tych trzech przepisów oddaje ideę proponowanej reformy. Przepis pierwszy Po pierwsze należy zmienić art. 160 ustawy o ustroju sądów powszechnych. Obecnie przepis ten brzmi: § 1. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością […]

Sędziowie pokoju

Sędziowie pokoju

Pomysł wprowadzenia do polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości instytucji sędziego pokoju, po raz pierwszy został sformułowany w prezydenckiej kampanii wyborczej Andrzeja Olechowskiego w 2000 r. Byłem wówczas koordynatorem kampanii Pana Andrzeja Olechowskiego w Wielkopolsce i opowiadałem mu o fascynującym procesie sądowym, który właśnie byłem zakończyłem. Otóż mój klient użyczył sąsiadowi swojego rasowego psa aby z niemniej rasową suczką sąsiada uczynił to co rasowe psy lubią robić najbardziej. Pies się spisał i na świat przyszło sześcioro rasowych szczeniąt. Ale sąsiad mojego klienta się nie spisał i w zamian za usługę nie przekazał – jak nakazuje tradycja – jednego szczeniaka memu klientowi. Proces toczył się na rokach sądowych i odbyło się w sumie kilka […]