W dziale tematycznym Adwokatura, przedstawiamy artykuły związane z udziałem adwokatów w debacie publicznej, z adwokacką codziennością oraz z działalnością pro bono i udziałem adwokatów w życiu społecznym, w kulturze i sztuce.

Artykuły i publikacje związane z działalnością adwokatów, prezentowane w Magazynie MacLawye® wyrażają poglądy autorów i nie są oficjalnym stanowiskiem organów samorządu adwokackiego, Naczelnej Rady Adwokackiej ani Wielkopolskiej Izby Adwokackiej.