Opina Naczelnej Rady Adwokackiej do drugiej wersji projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego

Komisja Legislacyjna Naczelnej Rady Adwokackiej przekazała Ministrowi Sprawiedliwości opinię do drugiej wersji (wersja z 27 czerwca 2018 r.) projektu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Przewodniczący Komisji, adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski w piśmie przewodnim przekazującym opinię, zwraca się do Ministra Sprawiedliwości z sugestią zorganizowania konferencji uzgodnieniowej z udziałem przedstawicieli Adwokatury. Minister nie jest związany takim wnioskiem. Niemniej zorganizowanie konferencji uzgodnieniowej z udziałem adwokatów i radców prawnych, czyli osób które na co dzień w swojej pracy zawodowej stosują przepisy procedury cywilnej byłaby ze wszech miar wskazana.

Pobierz opinię w formacie .pdf

Lub poczekaj na załadowanie się przeglądarki:

ZAPOZNAJ SIĘ Z OPINIĄ ZŁOŻONĄ PRZEZ ŁÓDZKĄ IZBĘ ADWOKACKĄ Opinia sporządzona przez adw. dr Magdalenę Matusiak Frącczak i adwokata Ryszarda Marcinkowskiego
Wpisy oznaczone jako red. są wpisami redakcyjnymi.