Nieposłuszny obywatel RP. Nowa książka Jerzego Zajadły

„Nieposłuszny obywatel RP” to tytuł najnowszej książki prof. Jerzego Zajadło, która ukazała się w serii Biblioteki Palestry. Seria ta została zainicjowana przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera w 2017 r. 

Książka składa się z siedmiu rozdziałów, w których autor rozważa m.in. sam termin nieposłuszeństwa obywatelskiego, etymologię i konteksty znaczeniowe, formy nieposłuszeństwa obywatelskiego w demokracji oraz w odniesieniu do prawa. W podsumowaniu prof. Zajadło zajmuje się symptomami niedemokratycznego państwa bezprawia i sprawiedliwością tranzycyjną.

„Książka nie jest instruktażem, jak modelowo przeprowadzić akt nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nie jest też zbiorem rad prawnych dotyczących unikania lub przynajmniej minimalizowania odpowiedzialności za dokonanie tego aktu (…)” – wyjaśnia sam autor, dodając, że chce tylko pokazać, możliwie wszechronnie, na poziomie refleksji teoretycznej, przed jakim wyborem stoi obywatel nieposłuszny.

Prof. Jerzy Zajadło, filozof prawa, jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Gdańskim, kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa tegoż Uniwersytetu, a także członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. Zajmuje się filozofią i teorią prawa oraz prawami człowieka.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa ARCHE.

Źródło: adwokatura.pl