Maj zaczynamy na Suwalszczyźnie

Klangor. Kłajpedka 7, Wiżajny.

Bardzo daleko od Poznania. Ale to największa zaleta tej majówki.

Magiczne miejsca na Suwalszczyźnie:

  • Maj w Klangorze
    Maj w Klangorze