Ławnicy

Ławnicy

Obywatelska kontrola wymiaru sprawiedliwości czy persona non grata W dyskusji o zwiększeniu obywatelskiej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości postuluje się zwiększenie roli i udziału ławników w orzekaniu. Jednocześnie instytucja ławnika w jej obecnym kształcie jest mocno krytykowana. przed zabraniem głosu w dyskusji warto zapoznać się z opracowaniem Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Monitoring zasad wyboru przez rady gmin osób do wykonywania funkcji ławników celem zapewnienia udziału czynnika społecznego w postępowaniach sądowych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku