Hipokryzja do kwadratu, czyli jak się uzasadnia uchwałę Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej

Hipokryzja do kwadratu, czyli jak się uzasadnia uchwałę Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej

W odpowiedzi na oświadczenie Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury i Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Na portalu Pokój Adwokacki, Pan Mecenas Witold Kabański, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Warszawskiej Izby Adwokackiej, odpowiada na zarzuty jakie uchwale Nr 16 Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego postawił Pan Mecenas Radek Baszuk. Jednocześnie z informacji prasowych dowiadujemy się, że Pan Mecenas Witold Kabański ostro lobbował w Naczelnej Radzie Adwokackiej za przyjęciem uchwały. Ponieważ w Magazynie MacLawye® oraz na fb adwokackich forach dyskusyjnych podejmowałem ten temat a Dziennik Gazeta Prawna zacytował moją opinię – którą w całości podtrzymuję – że Naczelne Rada Adwokacka przyjmując uchwałę Nr 16 naruszyła konstytucyjne zasady legislacji, zdecydowałem się na kilka […]