Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji

Dzisiaj mija 20. lat od uchwalenia Konstytucji. Ani Sejm ani Trybunał Konstytucyjny, który stoi na straży jej przestrzegania nie zorganizowały z okazji tej rocznicy chociażby symbolicznych obchodów. Chociażby jakiejś konferencji naukowej. Nie słychać też nic aby Prezydent z tej okazji miał wygłosić jakieś orędzie, bądź chociażby upamiętnić tę rocznicę. PiS, które potrafiło urządzić niemal państwowe uroczystości z okazji 14. rocznicy wyboru ś.p. Lecha Kaczyńskiego na Prezydenta Warszawy, nie widzi – a raczej nie chce widzieć – potrzeby upamiętnienia uchwalenia i przyjęcie Konstytucji RP. W zasadzie jest to zrozumiałe. Przecież nie można świętować przyjęcia przez Naród Konstytucji, którą się permanentnie łamie i niszczy. Więc, w zasadzie, należałoby stwierdzić, że oficjalna cisza […]

Apel SSP Iustitia do sędziów o bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

Apel SSP Iustitia do sędziów o bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa

23 marca 2017 r. do Naczelnej Rady Adwokackiej wpłynęło pismo Kancelarii Sejmu o udzielenie opinii w sprawie rządowego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Stanowiska Adwokatury Polskiej jest w zasadzie znane. Niemniej NRA ma mało czasu a powinna złożyć w Sejmie opinię. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zapowiedziane zostało na 5 kwietnia. W Sejmie złożony został także jako projekt poselski, projekt ustawy przygotowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. SSP „Iustitia” wystosowało apel o to, by w razie przyjęcia nowelizacji, sędziowie nie kandydowali w wyborach do KRS.   Apel o powstrzymanie się przed kandydowaniem do KRS, w razie zmiany ustawy regulującej działanie tego ciała, został przyjęty podczas Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. „Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” apeluje do wszystkich […]