IUSTITIA zgłasza alternatywny projekt ustawy o KRS

Gdzie jest głos Adwokatury Polskiej?

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” zdecydowało się zwrócić do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich o uchwalenie zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, opracowanych przez Zarząd Stowarzyszenia. Zmiany te – w odróżnieniu od projektu rządowego przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości – zwiększyłyby wpływ obywateli, a nie polityków, na skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ponadto zapewniłyby reprezentację w Radzie sędziów wszystkich szczebli, proces wyboru stałby się publiczny i przejrzysty. Nie byłoby również konieczne wygaszenie kadencji obecnych członków Rady.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane przez SSP „Iustitia” to:

 • przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady grupie 2 tysięcy obywateli, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, radom wydziałów prawa, grupom sędziów (od 10 do 50 w zależności od szczebla sądu),
 • obowiązkowe publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów przed wyborami, transmitowane w Internecie,
 • zagwarantowanie, iż najbardziej liczni sędziowie sądów rejonowych będą mieli znaczący wpływ na skład Rady (wybiorą 8 członków),
 • zmiana z systemu wyborów pośrednich dokonywanych przez zgromadzenie przedstawicieli na bezpośrednie ogólnopolskie wybory dokonywane przez sędziów wg zasady 1 sędzia = 1 głos,
 • stopniowe zastępowanie wygasających kadencji w Radzie nowymi członkami Rady.

Więcej na stronach Stowarzyszenia IUSTITIA

Prezes PiS Jarosław Kaczyński twierdzi, że obecna ustawa o KRS wyłącza sędziów spod “zwierzchniej władzy Narodu” zapisanej w art. 4 Konstytucji. Nie uwzględnił jednak w swojej wizji sądownictwa dalszych przepisów Konstytucji, mówiących m.in. o separacji władzy sądowniczej od pozostałych władz oraz o niezawisłości sędziów. W tej kwestii projekt Ziobry stoi w oczywistej sprzeczności  z Konstytucją. W konsekwencji powierzenie wyboru członków KRS Sejmowi zamiast oddawać władzę nad sądownictwem społeczeństwu, przekazuje ją w ręce rządzącej partii.

“Iustitia” nie zgadza się na podważanie trójpodziału władzy, ale zgadza się, że potrzebne jest zwiększenie udziału społeczeństwa w wyborze członków KRS. Proponuje, by oprócz grup sędziów, kandydatów na 15 sędziowskich członków Rady mogli zgłaszać:

 • grupa dwóch tysięcy obywateli,
 • rady wydziałów prawa uczelni wyższych,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Krajowej Rada Radców Prawnych,
 • Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym
 • Rzecznik Praw Obywatelskich.
[więcej oko.press].

Zapędów obecnej większości parlamentarnej na czele z PiS’em do podporządkowania sobie władzy sądowniczej lekceważyć nie wolno. Środowiska prawnicze i te instytucje, które jeszcze zachowały swoją niezależność od obecnej władzy politycznej protestują wobec działań PiS’u w stosunku do szeeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Wielokrotnie prawnicy, krytyczni wobec politycznych akcji w stosunku do sądownictwa, zwracają uwagę, że niewiele mogą poza podejmowaniem uchwał  i manifestowaniem protestu. Jednoznacznie niemoc środowisk prawniczych wyraził Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jacek Trela w wywiadzie jakiego udzielił Dziennikowi Łódzkiemu, mówiąc: „Możemy protestować i wyrażać nasze stanowisko. Mam nadzieję, że będziemy w stanie przekonać, że destabilizacja wymiaru sprawiedliwości jest niedobra dla wszystkich obywateli”.

Tym razem zamiast kolejnej uchwały „wyrażającej zaniepokojenie”, mamy konkretny, alternatywny projekt ustawy. Stowarzyszenie Sędziów Polskich wyręczyło opozycję. Opozycja polityczna nie ma żadnej alternatywy ani pomysłu na reformę wymiaru sprawiedliwości. Udowodniła to będąc u władzy.

Projekt ustawy przekazany Sejmowi przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA

Skoro Adwokatura Polska nie przygotowała własnego alternatywnego projektu ustawy, nie przygotowała nawet założeń reformy wymiaru sprawiedliwości i ogranicza się do „wyrazów zaniepokojenia”, adwokaci powinni poprzeć sędziów w każdy możliwy sposób. Chociażby poprzez przekazywanie informacji, że jest projekt alternatywny w stosunku do projektu Zbigniewa Ziobry. Apelujemy do posłów-adwokatów, apelujemy do 15 posłów opozycji o formalne zgłoszenie projektu ustawy jako projektu poselskiego i zmuszenie w ten sposób większości parlamentarnej do debaty nad tym projektem.

 

 

Wpisy oznaczone jako red. są wpisami redakcyjnymi.